Forsiden

Rådet

Laugsbrødre

Æresbrødre

Laugets historie
1955 til 1995
1995 til 2005
40års jubilæet
50års jubilæet
Oldermænd

Vedtægterne

In English

Laugsmagistrene
af 19.12.1955


 


Laugets julemøde i 2000 i Marilyn Monroe rummet på Museum Erotica.

Lauget 1995-2005

Skrevet af Jacqueline Jensen til Laugets 50-års jubilæum i 2005

Siden Laugets 40 års jubilæum er der nu gået 10 år - forrygende hurtigt endda.

Laugets mødeaktiviteter skæres gradvist ned til et par gange om året, efterhånden som udviklingen på det danske vinmarked har taget fart, og antallet af pressemøder og -rejser øget betragteligt.

Traditionen med Bøgeløvsfesten og Julemødet holdes dog i hævd - det kan der ikke laves om på.

Den sidste sommer- og bøgeløvsfest på Vatelunden var i 1996, hvor Lauget samledes med vinbranchen omkring en storslået smagebuffet. Vores sidste tema var det bedste fra Californien og Australien - to oversøiske lande, som med stormskridt var begyndt at gøre sig stærkt gældende i hele verden. Af tidligere temaer har vi haft det bedste fra Bordeaux samt det bedste fra hele Europa, hvor blandt andet Vega Scilia og Barca Velha var nogle af de mange højdepunkter.

Laugets vinbuffetter var gigantiske med op mod 100 deltagere. Der var repræsentanter fra vinbranchen og fra de forskellige landes ambassader og landbrugsattacheer eller andre med tilknytning til vinens verden. Vejrguderne var altid med Laugets Bøgeløvsfester på Vatelunden. Strålende sol og en tilpas temperatur.

At alt dette kunne lade sig gøre, skyldes ene og alene vinhandler Jørgen Schmidt, daværende indehaver af DZ-Wine og foregangsmand i Danmark med begrebet »cash and carry«. Han er en glad vingourmet og ejer af Vatelunden, som har lagt kælder til flere yderst mindeværdige smagninger med store vine. Jørgen Schmidt stillede generøst Vatelundens skønne park samt ikke mindst personale til rådighed for dette kæmpearrangement.

En stor tak fra Lauget til Jørgen Schmidt.

Samme interesse og entusiasme

Det var et af det få - måske det eneste arrangement i den danske vinverden - hvor vinbranchens folk fra hele landet - venner og fjender - mødtes over et godt glas vin.. At dele samme interesse og entusiasme giver i bund og grund en form for fællesskab, og der kom mange gode samtaler ud af det mellem deltagere, som kun kendte hinanden af navn.

Malene Smidt - Danmarks første kvindelige vinkyper og direktør i DZ Wine - styrede opsætningen af arrangementet med fast hånd. Også Laugets tak til hende for hendes enorme indsats for Lauget. Malene blev udnævnt til æresbroder i 2003.

Jørgen Schmidt solgte DZ-wine og rejste udenlands. Men de, der var med på Vatelunden, taler stadig om Bøgeløvsfesten i parken med de fantastiske vinbuffeter. Hvilken værdig ramme til de ædle dråber.

Før e-mail og mobiltelefoner

Som Laugets oldermand stod jeg i flere år for at udsende invitationer og modtage tilmeldinger. Samt sidst, men ikke mindst for at skrue et vintema sammen og fremskaffe de ædle dråber. Vinene skulle overordnet naturligvis passe til maden, og det kunne være grill-mad den ene gang og kold buffet den næste.

Det var en tid, hvor telefon og fax var i gang døgnet rundt. Det var før e-mail og mobiltelefoner var i vælten, og dengang det gode gamle postvæsen endnu fungerede helt normalt.

Det var en dejlig oplevelse, at vinbranchen over hele landet - såvel store som små importører - var umådeligt positivt indstillede overfor Lauget og ivrige efter at vise det bedste, de havde.

I 1997 vendte vi tilbage til Laugets gamle tilholdssted, nemlig Vinens Hus i Magstræde. Af og til var der dog afstikkere udenbys til mere pompøse rammer for vore smagninger i forbindelse med vores julemøder. Vi fik blandt andet mulighed for at låne nogle fornemme smagelokaler på Kronborg Slot, Marienlyst Slot og Skibsklarergården, samt Museet i Helsingør takket være laugsbroder og viceoldermand Kennos gode forbindelser.

Julemøde på Museum Erotica

For at blive i det kulturelle og samtidig jordnære, så blev Laugets julemøde i 2000 holdt på Museum Erotica. Det var ikke så nemt at finde et museum i København, som ville lægge lokaler til på favorable vilkår. Men jeg luftede tanken for Museum Eroticas indehavere, som også havde den rette forståelse af de vinøse kulturelle værdier, og de var vildt begejstrede. Lauget lånte museets stolthed, nemlig »Marilyn Monroe rummet« til vores julemøde. Ejerne var meget stolte over at kunne præsentere en nyanskaffelse, en af Marilyns berømte kjoler købt på en international auktion for lidt over en kvart mio. danske kroner.

Det var bestemt en værdig ramme til Laugets vintema: »Vinens vidunderlige virkning ud over de frie radikaler«. Hver laugsbroder medbragte en vin fra egen kælder med en historie, etiket eller andet, der kunne relatere til dagens tema. Stemningen var ganske munter, men dog seriøs og vinøs. Museumsgæster, som sneg sig diskret rundt på museet, fik et chok, når de trådte rundt om hjørnet og ind i Marilyn Monroe rummet. Laugets brødre lod naturligvis som om, de ikke så dem, og vice versa.

En anden mindeværdig smagning var rundt om Gevrey Chambertin. Den fandt sted i 1998 i Vinens Hus. Den var en opdatering af en tidligere smagning for år tilbage over samme tema og udsprang også af oldermandens lille svaghed for dette område, hvis produkter alt for sjældent ses i glassene herhjemme. Så det var samtidig uddannelse og en fantastisk oplevelse.

Fast champagne-buffet

Bøgeløvsfesterne fortsatte fra 1997 i gården i Vinens Hus i Magstræde, hvor de oprindeligt var startet. Pladsen blev trangere og trangere, efterhånden som de gamle smagelokaler blev udlejet til andre formål. Men gården bestod og blev benyttet.

Temaet for Laugets vinbuffet er med tiden blev en fast champagne-buffet med prøver indsamlet af oldermanden fra landets mange velvillige vinimportører. Det er en kærkommen lejlighed til at forene det nyttige med det behagelige. Nemlig at smage, opdatere og sammenligne, opdage nye mærker, genopfriske gamle kendinge.

Derudover har der været forskellige vintemaer, som vi har smagt blindt, inden vi gik til champagnebuffeten og holdt åbent hus for særligt indbudte. Af nogle skal nævnes Chateauneuf du Pape, pinot noir fra kendte og ukendte egne eller gamle flasker fra vore egne gemmer.

Fra slutningen af 90'erne og ind i det nye årtusinde stormer teknikken frem i vores hverdag. Fra at bruge brevpost overgår Lauget nu til at sende meddelelser ud via e-mail. Det sparer tid og porto. I dag i 50 året for Laugets stiftelse er vi også gået i luften med en hjemmeside.

De uskrevne love

Den 19. december 2005 fejrer Lauget sit 50 års jubilæum. Vi er verdens ældste forening af vinjournalister og har holdt ved de gamle traditioner og laugsregler, samtidig med at vi nænsomt har fulgt med tiden.

Vores vigtigste love er de uskrevne, og det er ikke teknisk viden om vin, som kvalificerer til optagelse som laugsbroder. De menneskelige værdier, etik og moral samt kollegial hæderlighed er stadig i højsædet og vejer tungest. Det er en af grundpillerne i Laugets historie og årsagen til, at Lauget har bestået igennem 50 år.

Pragtfulde individualister

Det ville være naturligt i anledning af vores 50 års jubilæum at skænke en tanke til de laugsbrødre, som er gået bort i min oldermandstid fra 1991 til 2005. Det var pragtfulde mennesker, individualister, som hver især på deres måde har bidraget til at informere omverdenen om vinens væsen og facetter: Arne Ulrichsen, Ernst Møller, Eyvind Drejer, Helge Langkilde, Søren Søndergaard, Gert Horst og Erik Olaf-Hansen

Siden 1991 har Lauget haft den glæde at optage en række udvalgte personligheder fra vinbranchen som har haft en betydning eller påvirket udviklingen på en eller anden måde - til gavn for udbredelsen af kendskabet til vin og for forbrugerne.

Det er Gert Carl, Michael Carl, Rigmor Christensen, Allan Hansen, Kurt Hansen, Jan Hartvig, Knud Kjellerup, Ole Larsen, Jens Peter Lund, Mikael Madsen, Carlo Merolli, Angela de la Rosa Pedersen, Jørgen Schmidt, Malene Smidt, Karsten Søndergaard, Jan Sørensen og Peter Vinding-Diers. Hver og en har haft personlig betydning på den vinøse udvikling i Danmark og er nogle vigtige brikker i den danske vinhistorie.

Nye æresbrødre

50 års jubilæet fejres ved en festlig smagefrokost hos Restaurant Kanalens Annex på Christianshavn.

Ved denne lejlighed optages to nye æresbrødre, nemlig glasmanden Jan Hartvig og vintroldmanden Peter Vinding Diers. Begge har sat deres fingeraftryk på udviklingen i vinens verden.

Og med dette er min sidste opgave som oldermand udført. Efter 14 år på posten overlader jeg roret til den nuværende viceoldermand Kenno Pedersen, og rådsmedlem Elsebeth Lofert bliver den nye viceoldermand.

Skatmester Svend Erik Olsen fortsætter uændret, og jeg selv trækker mig tilbage som menigt medlem af Lauget dog med funktion af webmaster for at videreudvikle Laugets hjemmeside.

Fantastisk udvikling

Vinens verden har undergået en fantastisk udvikling over de seneste 50 år. Især de seneste 15 år er der sket utroligt meget, og det danske vinmarked har i dag det største udvalg af forskellige vine fra hver en afkrog af verden, der kan producere.

Det kræver sin vinskribent, og Laugets brødre slider i det for at suge til sig.

Da vinjournalister inviteres til utallige smagninger og præsentationer af nye produkter eller årgange, blev det besluttet, at vi fremover selv skulle medbringe flasker fra vore gemmer - unge og ældre - som vi måske ikke nænnede at drikke, men særlige flasker, man er nødt til at smage med nogen, som synes det er sjovt.

De skal naturligvis smages blindt, og mottoet: Hellere ramme ved siden af end slet ikke at ramme er der blevet levet op til i rigt mål.

Lærdom, livsglæde og nydelse

At vi Laugsbrødre sammen skal udvide vor horisont og viden samt lære af hinanden, er en selvfølge - også i fremtiden.

Selv om Lauget er en gammel forening og har holdt fast i sine traditioner, har det på mange måder været avantgarde med hensyn til kommunikation i vinens verden. Lauget har ikke ladet sig rive med af trends, og grundtanken har vist sig at være bæredygtig og vil være det i årene fremover.

Laugets brødre gennem tiderne har hver især bidraget til at opbygge en viden hos forbrugerne - læserne - via mange forskellige medier. Det skal ikke være kedeligt at blive klogere. Vin er netop lig med livsglæde og nydelse - noget som vi aldrig må glemme, og som vi fortsat vil bestræbe os for at efterleve.

IN VINO VERITAS

Til forsiden


Laugsmagistrene af 19.12.1955
Webmaster: Jacqueline Jensen